About Us

Living in Magnolias is a project made by two friends - Bambi & Inu in September 2018. The whole idea of LIM came out in July when we were working on photos together. We thought, 'what will happen if we can combine our skills?'. It can be a disaster or it might be the best thing we've ever done, that's why we've decided to try and create Living in Magnolias

Living in Magnolias to projekt stworzony we wrześniu 2018 przez dwie koleżanki – Bambi i Inu, które choć poznały się przypadkiem szybko nawiązały nić porozumienia. Pomysł zrodził się podczas wspólnie tworzonej lipcowej sesji fotograficznej. Wtedy właśnie pojawiło się pytanie „Co by się stało gdybyśmy połączyć nasze siły?" Może będzie to katastrofa, a może nasza decyzja jaką w życiu podjęłyśmy? Tak też stworzyłyśmy Living in Magnolias

The meaning of the name | Znaczenie nazwy

Living in Magnolias is not a random name. The name came from the place where we actually live. Both of us are currently living in the same city which is also called "a city of Magnolias" because there are more magnolias in our city than in any other city. We wanted the name of our project to have a meaning, besides our passion for skincare and photography, our city and nature seemed to be another thing that we share.

Living in Magnolias nie jest zwyczajną nazwą stworzoną na poczekaniu. Związana jest z miejscem, w którym aktualnie obie zamieszkujemy, zwanym niekiedy „miastem magnolii”. Chciałyśmy by nazwa naszego przedsięwzięcia miła znaczenie, a poza naszą pasją do fotografii oraz pielęgnacji cery, miasto które obie zamieszkujemy oraz zamiłowanie do przyrody wydawało się być tym czymś co wspólnie dzielimy.

About Us | O nas

Bambi

A dietitian with lots of skills, after all, she ended up working during the day as a photographer and graphic designer and as a community manager at night. A green tea & skincare lover with a big passion for music and art. She's a language and culture freak and she can't stay in one place all the time. Author of skincare blog Kherblog and Instagram account - betweendots.

Skin profile

Skin Type: Combo Sensitive | Skin Tone: NW10 (Neutral) | Skin Concerns: Acne, Blackheads, Pigmentation & Acne Scars, Prone to clogging, Sensitive to weather & pH change | Allergy: Nuts, Soy (food) & Gluten  (food)  | Hair Type: Coloured, Sensitive Scalp, Straight, Weak

Dietetyk z wieloma skillami, koniec końców w dzień pracuje jako fotograf i grafik, a w nocy jak community manager. Uwielbia zieloną herbatę, pielęgnacje jak i muzykę czy sztukę. Ma obsesję na punkcie języków obcych i kultur, nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Autorka bloga o pielęgnacji Kherblog i konta na Instagramie o nazwie betweendots.


Inu

A chemical engineer by education with a huge interest in beauty & lifestyle blogging. There's music in her heart combined with photography, fashion and beauty. Lots of people think that she's very sociable and crazy. She's mad about haircare. If she could, she would drop out of her job and travel around the world.

Skin profile

Skin Type: Combination | Skin Tone: NC10 | Skin Concerns: Acne, Blackheads, Oily T-zone, Prone to clogging | Allergy: Molds and Fungi | Hair Type: Coloured, Curly, Dry with Sensitive Head Skin

Inu z wykształcenia inżynier chemiczny, a z zamiłowania blogerka urodowo/lifestylowa. W moim sercu gra muzyka, a rytm wybija fotografia, moda i uroda. Większość twierdzi, że należę do osób towarzyskich i zwariowanych. W kwestii urody mam fioła na punkcie pielęgnacji włosów. Gdybym nie musiała pracować, pewnie bym cały czas podróżowała.


Our social media | Nasze social media

Our project is still quite young but you can find us online on:


How we work  | Jak pracujemy


Why skincare posts take us at least 30 days to publish?

Average skin cycle takes 28 days - it takes 28 days at least to see the results of using a product on the skin. To give the readers the most informative reviews and share with them our opinions about the products we need at least 30 days to prepare the review, photos, edition and translations before we share a post.

Dlaczego stworzenie wpisu o kosmetykach zajmuje nam mimumim 30 dni?

Przeciętny cykl skóry trwa 28 dni - efekty skuteczności produktu widać po przynajmniej 28 dniach. Dbamy o to, aby nasze recenzje opisywały wszystkie nasze odczucia dlatego też potrzebujemy minimum 30 dni na przygotowanie recenzji, zdjęcia, edycje i tłumaczenie zanim opublikujemy wpis na blogu.

What can we do for you

- write a unique article just for you or your brand
- translate the article so it'll get to the bigger audience
- take high-resolution photos and edit them or even make a graphic design - preferably a traditional piece if it comes to graphic
- publish a paid post - it'll help us pay for a domain and some tea for our meetings.
- help you understand your skin
- share with you some tips about photography, beauty, fashion, dietetics, interior design or culture.
- tell you where to start your skincare - start with visiting a doctor and dermatologist or if it’s needed then visit a gynaecologist too. Healthy skin is strongly related to your diet, health and lifestyle.
- help you organize your wardrobe from the whole basis
- learn you more about photography and photo editing
- talk with you about skincare and life - if it’s needed.
- bake a cake - depends on the season it can be pumpkin pie or cheesecake. *** this position usually do not contain gluten and allergens selected by you***
- share a recipe for a dish using your product
- find a good store to get a product at an affordable price
- tell you what these strange stamps on the product or website mean. * it’s a beta version, we can help you to decode Russian and Ukrainian alphabet, Bambi can also try to help you with Hangeul or Italian but her lack of time makes this skill being quite slow in development.


Co możemy dla Ciebie zrobić?

- stworzyć niepowtarzalne artykuły dla Ciebie i Twojej marki
- przygotować artykuł w dwóch wersjach językowych by mógł dotrzeć do większej liczby odbiorców
- przygotować zdjęcia o wysokiej jakości, obrobić je, a nawet stworzyć proste projekty graficzne - najlepiej technikami tradycyjnymi
- napisać post sponsorowany - pozwoli to nam opłacić koszta domeny i herbatę (w torebkach) na nasze spotkania
- pomóc Ci zrozumieć potrzeby Twojej skóry
- podzielić się z Tobą wskazówkami dotyczącymi fotografii, urody, mody, urządzania wnętrz i kultury
- podpowiedzieć jak rozpocząć swoją przygodę z pielęgnacją cery - zacznij od wizyty u lekarza i dermatologa lub jeśli jest to konieczne, odwiedź także ginekologa. Zdrowa skóra jest ściśle związana z dietą, zdrowiem i stylem życia
- pomóc Ci zorganizować swoją szafę od podstaw
- poduczymy Ciebie w kwestii fotografii i edycji zdjęć
- porozmawiać o pielęgnacji cery i życiu - jeśli tylko zajdzie taka potrzeba
- upieczemy ciasto - w zależności od sezonu może to być ciasto z dyni lub sernik *** ta pozycja zazwyczaj nie zawiera wybranych przez Ciebie alergenów i glutenu ***
- podzielić się przepisem na danie z użyciem Twojego produktu
- pomóc znaleźć dobry sklepy w których zakupy będą przyjemnością i które nie obciążą Twojego konta
- podpowiedzieć, co oznaczają skomplikowane znaczki na produkcie kosmetycznym lub stronie sklepu. * Jest to wersja beta, możemy pomóc ci rozszyfrować alfabet rosyjski i ukraiński, Bambi może również spróbować pomóc Ci z Hangeul lub włoskim, ale jej brak czasu sprawia, że umiejętność ta rozwija się dość wolno.

What we CANNOT do for you

- publish a post written by someone else than me - We respect our readers and we are fully aware that it’s easy to spot if the review was made by us or by someone else
- publish a  “scripted” review - it’s our blog, it’s our work and we have our own skins that react differently to the products so let us share our own opinions about the product and how it influenced our skins.
- we try not to share the banners on the blog - aesthetic matters to readers too!
- WE DO NOT ALLOW USING OUR PHOTOS WITHOUT PERMISSION - we use a service that tracks every illegal use of our works if it'll be needed we are going to handle such issues in a legal way.
- We are not magicians or mentalists so we cannot forecast how your skin is going to react to the product or if the product will fit you and all your needs - no matter if it's skincare, fashion, interior, etc. We can only share our tips but everyone is different and you might react different to skincare product or a dress might look different on your body than on us.
- we won't prepare a unique diet plan for you or diet plan in general. Even if Bambi's degree allows her to make diet plans, making a diet plan is not that easy and similar to skincare it requires a huge knowledge about a person's health and diet history - things which we cannot do through internet.
- We do not hide information about sponsored posts from people

Czego NIE MOŻEMY dla Ciebie zrobić

- opublikować postu napisanego przez kogoś innego niż my- szanujemy naszych czytelników i mamy pełną świadomość, że łatwo zauważyć, czy recenzja została wykonana przez nas lub przez kogoś innego
- opublikować recenzji „sugerowanej” - to nasz blog oraz nasza praca i wszelkie produkty kosmetyczne przetestujemy na własnej skórze, więc nie oczekuj od nas bajkopisarstwa nt. produktu
- staramy się nie udostępniać banerów na blogu głównie ze względów estetycznych, które są równie ważne dla czytelników!
- NIE ZGADZAMY SIĘ NA WYKORZYSTYWANIE NASZYCH ZDJĘĆ BEZ ZEZWOLENIA- korzystamy z usługi, która śledzi każde nielegalne wykorzystanie naszych prac, jeśli będzie to konieczne, będziemy musiały takie naruszenia rozwiązywać na drodze prawnej!
- Nie jesteśmy magikami ani jasnowidzami, więc nie możemy przewidzieć, jak Twoja skóra zareaguje na produkt lub czy będzie dla niej odpowiedni i spełni wszystkie Twoje potrzeby - bez względu na to, czy chodzi o pielęgnację skóry, modę, wnętrze itp. możemy jedynie podzielić się naszym poradami, lecz pamiętaj, że każdy jest inny i możesz reagować inaczej na produkt do pielęgnacji skóry lub wyglądać odmiennie w prezentowanej przez nas odzieży.
- Nie ukryjemy informacji, że post jest sponsorowany przed czytelnikami.

AFFILIATE LINKS

This blog contains affiliate links and sponsored posts - if we decided to publish a post which contains any of these two then you can find a description in the bottom of the post ***this post contains…***. You don’t need to feel obligated to use these links but they are really helpful to Living in Magnolias - they help us pay for simple things such as domain.

LINKI AFILIACYJNE

Ten blog zawiera linki afiliacyjne i posty sponsorowane - jeśli zdecydujemy się opublikować post, który zawiera jedno bądź drugie to na dole strony post ten oznaczony jest przypisem **ten post zawiera...*. Nie czuj się zobligowany w klikanie w takie linki, aczkolwiek kliknięcie w nie pomoże opłacić nam proste rzeczy takie jak domena Living In Magnolias

Post a Comment

Thank you for every comment. We will reply ASAP.
Dziękujemy za każdy komentarz. Odpowiemy tak szybko jak to możliwe

© Living in Magnolias. Design by FCD.